vertalen en bewerken

Dutch please! Al wordt er steeds meer Engels gesproken in de wereld, toch kun je er als bedrijf of organisatie niet klakkeloos van uitgaan dat iedereen het Engels machtig is. kooijman_hiskemuller maakt je bedrijfs- of productinformatie ook in het Nederlands beschikbaar. We zijn thuis in veel onderwerpen, van culinair tot populairwetenschappelijk. Voor elke tekst maken we de juiste vertaalslag, toegespitst op de Nederlandse markt.