Tanz

Tanz, het Duitstalige vakblad op het gebied van (theater)dans, wil beklijvende internationale connecties leggen in de wereld van dansers, choreografen en dansliefhebbers. Door gebruik te maken van storytelling (bijvoorbeeld een portret over een gezin waarvan alle kinderen voor een professionele danscarrière hebben gekozen) draagt Alexander Hiskemuller bij aan een breed gedragen spreekbuis van de beroepsgroep.